Ny humoråre

På tur i Kina blir det ein del tull og vitsing. Det som er kanskje mest i vinden, er såkalla serbisk namnehumor. Nedanfor følgjer ei innføring og ein del døme.

Serbisk namnehumor går ut på å setje “-ic” bak eit verb. -ic- endinga skal fungere som norsk “ikkje”. Verbet framfor -ic kan vere ka som helst, men det fulle namnet må få ein betydning.  Og så seier du namnet. Helst bør betydningen av navnet vere ironisk i forhold til tittelen du vel at vedkommande har. Vidare er det morosamt å formulere vitsen med til dømes “Har du høyrt om den serbiske xxx?” eller liknande. Her kjem nokre døme på god serbisk namnehumor.

Høyrt om den/dei serbiske…

 • Optikaren, Seric?
 • Kunnskapsministeren, Vetic?
 • Gymlærarane, Giddic og Maktaric?
 • Motivatoren, Vilic?
 • Jernbanesjefen, Gaaric?
 • Nedbemanningsansvarlige, Trengic?
 • Sjefen for Microsoft Serbia, Virkaric?
 • Dei strenge lærarane, Skrytic og Rosic?
 • Anorektikarane, Etic og Spisic?
 • Urmakeren, Rakkic?
 • Optimisten, Kanic?
 • Pornoskodespelaren, Komic?
 • Fotballkeeperen, Grepic?
 • Biskopen, Truric?
 • konservative politikaren Skjeric?
 • Fartsbølla Stoppic?
 • Pasifisten Skytic?
 • middelmådige skiløparen Gliric?
 • middelmådige skihopparen Flytic?
 • middelmådige skiskyttaren Treffic?
 • Filosofistudenten Begripic?
 • Sjefen i bemanningsbyrå, Vikaric?

Her er mulighetane rett og slette uendelige. Om det er nokon som føler seg i det spesielt serbiskmorosame hjørnet, kan dei bidra med vitsar i kommentarfeltet. Lykke til.