Can a muhfukka say fuck on here?

Eg er på Twitter. På Twitter kan ein følgje folk. Ein dag oppdaga eg at Samuel Jackson er på Twitter, og tok til å følgje han. Det har eg ikkje angra på.

Samuel Jackson er kjend for å vere litt tøff i kjeften. Særskild er han glad i ordet motherfucker. Dette kjem godt fram i tweetane hans, og det er dette posten handlar om. Jackson skriv ikkje alltid ordet grammatisk riktig, men for det meste skriv han ord som såvidt kan minne om det opprinnelege ordet. Dette synst eg er storleg morosamt, og nedanfor følg ei lang liste med variasjonar av orda “motherfucker”, “motherfuckers” og “motherfucking” som Samuel Jackson har brukt i tweetane sine, i kronologisk rekkefølgje. Som ein kan sjå, vert variantane stadig meir far-fetched utover.

"Why is that ladder fukkin wit so many folks?"

Grubbin w/ JayMo! She's my MUHFUQIN Podnuh!

 • Muhfukka
 • Muthafukkin
 • Muhfuggas
 • Mahfahkka
 • Mufuggas
 • Muhfuqas
 • Muhphuggas
 • Mahfakka
 • Mahfahkkaz
 • Mahphakka
 • Muhfuqin
 • Muhpfakka
 • Muthaphucca
 • Mughpfakkuh
 • Mughpfukkuh
 • Muffpfukah
 • Mawphakkas
 • Muhfuggahhhhs
 • Moughoucccahs
 • Mughuqqa
 • Moupfuccuh
 • Moupfouqa
 • Mahpfauccauhs
 • Muuphuuccahs
 • Moupfacca
 • Mupfuhqeuhs
 • Muughuuqa
 • MUTTUHFUKKUH!